لطفاً با پر کردن فرم زیر، شکایت خود از آکادمی کلینیک راد را برای ما ارسال نمایید.