کلینیک راد، یک مرکز تخصصی روانپزشکی و فوق تخصصی روانپزشکی کودکان و نوجوان است که زیر نظر دکتر جواد علاقبندراد فعالیت می نماید. درحال حاضر این مرکز خدمات پزشکی و توانبخشی و مشاوره تخصصی و فوق تخصصی خود را باهمکاری مجرب ترین اساتید این حوزه ارايه می نماید. به تازگی، این مرکز در راستای ارتقا سطح دانش کودکان و والدین و پرورش درمانگران و متخصصین حوزه روانپزشکی کودک و نوجوان اقدام به راه اندازی بستر آموزش مجازی نموده است.